O szkole

Jesteś tu: » Strona główna » O szkole

 

          Publiczna Szkoła Podstawowa  w Domatówku  rozpoczęła działalność z dniem 01 września 2006 roku, obejmując swoim zakresem edukację wczesnoszkolną i wychowanie przedszkolne.

W 2000 r. istniejąca w Domatówku czteroklasowa szkoła podstawowa została zlikwidowana z powodu małej ilości dzieci. Rodzice chcieli, aby szkoła istniała nadal, w związku z czym zawiązali Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Domatówko, które było organem prowadzącym szkołę. Po sześcioletniej działalności, stowarzyszenie rozwiązało się i od 01 września 2006r organem prowadzącym jest osoba fizyczna.

Szkoła mieści się w budynku gminnym liczącym 150 lat (rok budowy 1862).

 

 

 

budynek szkolny 1

 

 

Obecnie liczba uczniów wynosi 25, jest to tzw. Mała szkoła. Uczęszczają do niej  dzieci z Domatówka, Małej Piaśnicy i Wielkiej Piaśnicy. Uczniowie kończący naszą szkołę, kontynuują edukację od klasy czwartej w Szkole Podstawowej w Leśniewie.

 

Tradycyjnie każdego roku organizujemy u nas :

 • Ślubowanie uczniów klasy pierwszej.
 • Kiermasze świąteczne, na które oprócz dzieci i nauczycieli ozdoby przygotowują rodzice.
 • Jasełka dla rodziców, spotkania z Mikołajem, na których wszyscy uczniowie szkoły otrzymują paczki świąteczne ufundowane przez sponsorów.
 • Zabawę karnawałową.
 • Akademie z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Mamy i Taty.
 • Festyn szkolno-sołecki z okazji Dnia Dziecka.

Szkoła jest niewielka, co sprzyja podmiotowemu podejściu nauczycieli do każdego ucznia, a jakiekolwiek problemy są rozwiązywane natychmiast. Współpraca z rodzicami jest bardzo dobra, gdyż kontakty z nauczycielami są niemal codzienne. Ponadto nasi rodzice bardzo chętnie biorą udział w życiu szkoły.

w 2010 roku udało nam się pozyskać środki na zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu "Radosna szkoła", co znacząco wzbogaciło bazę dydaktyczną .

Nasza szkoła odgrywa ważną rolę w życiu społeczno-kulturalnym naszej miejscowości.

  

 

kl.3

 

 

 Wizja:

 

"Nasza szkoła zapewnia każdemu dziecku sukces edukacyjny, promuje bezpieczeństwo i zdrowie.

Jest centrum kulturalnym i edukacyjnym dla lokalnego środowiska".

 

 

 

Misja szkoły:

 

"Szkoła Podstawowa w Domatówku jest placówką oświatową świadczącą usługi

dzieciom i ich rodzicom oraz całemu lokalnemu środowisku.

 Naszym głównym zadaniem jest bezpłatne kształcenie i wychowywanie dzieci w wieku 5-10 lat zgodnie z uznanymi i ponadczasowymi wartościami. Wspomagamy wszechstronny rozwój dzieci wykorzystując ich naturalną ciekawość i zdolności.

 Uczymy jak żyć w zgodzie z otaczającą przyrodą.

 Pielęgnujemy kaszubskie tradycje.

Dążymy do tego, aby nasi absolwenci byli mądrymi i wrażliwymi ludźmi aktywnie uczestniczącymi w rozwoju własnego środowiska".

 

 

 kl. 1

 

 

 

 

kl,1

 

 

 

 

obraz kl.1

 

 

 

 

kl.0

 

 

 

 obraz kl.0

 

 

                                                                                           

NASZA SZKOŁA JEST POGODNA, CZYSTA I BEZPIECZNA.

 • Jesteśmy szkołą, która swoje działania opiera na takich wartościach jak: miłość, mądrość, wolność.
 • Struktura naszej szkoły opiera się na zgodnym współistnieniu oraz współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców.
 • Przestrzegamy praw uczniów.
 • Pielęgnujemy umiejętności dzielenia się emocjami, uwrażliwiamy na uczucia innych ludzi.
 • Podstawą naszego działania jest rzetelne zdobywanie, pogłębianie i przekazywanie wiedzy przydatnej w pełnieniu różnych odpowiedzialnych ról społecznych.
 • Pielęgnujemy  kaszubskie tradycje.